เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.tiwang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ.2556
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลที่วัง
 


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 30 คน
เมื่อวาน 40 คน
อาทิตย์นี้ 340 คน
เดือนนี้ 2338 คน
ปีนี้ 2338 คน
ทั้งหมด 23114 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (08.03.2014)
  โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากยุงลาย ปลอดภัย ไข้เลือดออก
      
วันนี้ (
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลที่วัง
       10 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลที่วังนำโดยนายเชาวลิต  เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม ได้จัดกิจกรรมเพ...
 
  โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นทุ่งสงสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่ 9
       เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอทุ่งสง จัดโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นทุ่งสงสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ขึ้น ณ สนามกีฬาวัดก้างปลา โดยมีน...
 
  โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หมู่บ้าน ชุมชน เข้มแข็ง
       24 ธ.ค.57 อำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ เข้...
 
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการชำระภาษี
5 ดีมาก
4 ดี
3 ปานกลาง
2 พอใช้
1 ควรปรับปรุง
 
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.