เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน 
วิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลที่วัง
[ ดูทั้งหมด ]


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 36 คน
อาทิตย์นี้ 103 คน
เดือนนี้ 723 คน
ปีนี้ 3935 คน
ทั้งหมด 4016 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (14-10-57)

  พิธีมอบถุงพระราชทาน
       วันนี้(28/6/59) นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลที่วังพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายเทศบาล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ สำนักพระราชว...
 
  พิธีมอบถุงพระราชทาน
  หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ ประจำเดือนมิถุนายน
  เปิดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่ที่5
  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลที่วัง
  "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ตามแนวทางโครงการสายธา...
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559
  การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
  บ.ปูน มอบราวกันตกริมถนนซอย3 บ้านชายคลอง
  หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ ประจำเดือนพฤษภาคม
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการชำระภาษี
5 ดีมาก
4 ดี
3 ปานกลาง
2 พอใช้
1 ควรปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.