เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ 
วิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลที่วัง
[ ดูทั้งหมด ]


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 7 คน
เมื่อวาน 15 คน
อาทิตย์นี้ 172 คน
เดือนนี้ 1452 คน
ปีนี้ 9786 คน
ทั้งหมด 30562 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (14-10-57)
  โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารสุข
       เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลที่วัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ณ จังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มพูลศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ซึ่งการศึกษาดูงานในนนั้นนี้ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรง...
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารสุข
  กิจกรรมวันเทศบาลและBig Cleaning Day
  กิจกรรมวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำ...
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด มอบชุดกล่องยาส...
  ประมวลภาพและพิธีปิดการแข่งขัน
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาที่วังคัพ ครั้งที่ 23 ประจำป...
  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเวทีเสวนาประชาคม
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเวทีเสวนาประชาคม (พ.ศ....
  ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพคนงานเก็บขยะ ม.7 ต.ที่วัง
  ประชุมสภาตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการชำระภาษี
5 ดีมาก
4 ดี
3 ปานกลาง
2 พอใช้
1 ควรปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.