เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 
Testing 1 2 3
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  รื้อกอไผ่และท่อนไม้ที่ไหลมาติดอยู่กับสะพานบ้านชายคลองออก
       #เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ขอขอบคุณ ทหาร ช.พัน.5พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ที่ช่วยสนับสนุนรถแมคโครและทหาร ในการรื้อกอไผ่และท่อนไม้ที่ไหลมาติดอยู่กับสะพานบ้านชายคล...
 
  รื้อกอไผ่และท่อนไม้ที่ไหลมาติดอยู่กับสะพานบ้านชายค...
  ร่วมเยี่ยมเยือน ตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะต...
  มอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ตำบล...
  สถาณการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลที่วัง วันที่ 2 ธันวา...
  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเทศบาลตำบลที่วัง ...
  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ...
  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสม...
  ติดตามสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษ ตามบันทึกข้อต...
  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีรับเรื่องร้องทุกข์...
  ช่วยกันทำความสะอาด ปรับปรุงบริเวณเทศบาลตำบลที่วัง ...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้