เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

กระดานเสวนา


สงกรานต์ 2564: การระบาดของ COVID-19 ใหม่ สิ่งที่สามารถทําได้?

ตรวจสอบ***กครั้ง! ข้อควรระวัง ข้อควรระวังและข้อห้ามที่คนไทยจําเป็นต้องรู้จากการระบาดครั้งที่ 3 ของ COVID-19 ซึ่งตรงกับวันหยุด "สงกรานต์" 2564 ททท. ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สามารถทําได้?
สงกรานต์ปีนี้คนไทยจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับการระบาดครั้งที่สามของ COVID-19 เนื่องจากการระบาดกําลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังจังหวัดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่เร็วขึ้นและรุนแรงมากขึ้นของ COVID-19
ททท. ได้ออกรายงานการอัพเดทแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี 2564 คุณสามารถ:
1. ศบค. ชี้แจงข้อห้ามและการปฏิบัติต่อพิษ "COVID-19"
วันนี้ (8 เม.ย. 2564) ดร.ทวีสิน นพ.วิษณุโยธิน โฆษกได้แจ่มใสการปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับกิจกรรม "สงกรานต์" พ.ศ. 2564 ซึ่งกิจกรรมใดที่ยังสามารถทําได้ และกิจกรรมใดที่ "งดเว้น" อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จัดกิจกรรม :
- การบําบัดน้ําและกิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ
- รดน้ําศีรษะของผู้ใหญ่ตามประเพณีหรือรูปแบบที่ พ.ศ. 2535 กําหนด
- เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่
หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อจัดกิจกรรม:
- ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด
- จัดกิจกรรมทางศาสนาในช่วงสงกรานต์ในพื้นที่เปิดโล่ง
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่คับแคบหรือในห้องปรับอากาศ
กิจกรรมเพื่อ "งดเว้น" :
- กิจกรรมที่มีฝูงชนจํานวนมากเช่นกลุ่มสาดคอนเสิร์ต
- กิจกรรมที่ใกล้ชิดเช่นแพทช์แป้งปาร์ตี้โฟมกิจกรรมการรวบรวมสําหรับผู้สูงอายุ
2. กรุงเทพมหานครประกาศงดกิจกรรม "สงกรานต์" ที่มีความเสี่ยง
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ออกประกาศ "งดเว้น" จัดกิจกรรมสงกรานต์ทั้งหมด งดเว้นการสร้างพื้นที่เสี่ยง งดเว้นกิจกรรมชุมนุมทั้งหมด และขอให้ภาคเอกชนร่วม "งดเว้น" จัดกิจกรรมสงกรานต์ที่อาจมีความเสี่ยง หรือจัดกิจกรรมสงกรานต์อย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ขอแนะนําให้ผู้คน "รดน้ําพระภิกษุสงฆ์" ที่บ้านแทน
กิจกรรม "งดเว้น" เทศกาลสงกรานต์มีความเสี่ยงและรวมตัวกันมาก
3. กระทรวงวัฒนธรรมประกาศงดเว้น "สงกรานต์" จากการชุมนุมที่แออัด
กระทรวงวัฒนธรรมออกประกาศ แนวทางและมาตรการในการรณรงค์เพื่อสานต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมในยุคพุทธศักราช 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้จัดงานและประชาชน คุณสามารถ:
กิจกรรมเพื่อ "งดเว้น" : กิจกรรมที่แออัดและใกล้ชิด ได้แก่ น้ํากระเซ็น แป้ง ปาร์ตี้โฟม และปาร์ตี้
จัดกิจกรรม : พิจารณาวิธีใหม่ในการจัดกิจกรรมโดยเน้นวัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวและสุขภาพแทนเช่นพิธีรดน้ําที่มีหัวเว้นระยะห่าง ทําความสะอาดบ้านวัดสถานที่สาธารณะทําบุญทําสมาธิฟังคําเทศนา การสวมใส่ผ้าไทย
สําคัญ: ปฏิบัติตาม DMHTT อย่างเคร่งครัด:
D - อยู่ให้ห่างๆ
M - ใส่หน้ากากเข้าด้วยกัน
H - ล้างมือให้สะอาด
T - การวัดอุณหภูมิ
T - การทดสอบ COVID-19
A – ใช้แอปภาษาไทยเพื่อชนะและแพทย์ชนะ
4. ททท. ยกเลิก "สงกรานต์" รินรินรงค์พรม สวมหน้ากากไม่สาดน้ํา
ก่อนหน้านี้เมื่อคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.) ได้ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 งานที่มีชื่อว่า "สงกรานต์รินรินรัดพรมสวมหน้ากากไม่มีน้ําที่น่าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น" จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน 2564 ภายในงาน รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สถานีมักกะสัน)
ปรับปรุงล่าสุด! เหตุการณ์ถูกยกเลิกโดยสงกรานต์รินรินรงค์พรมสวมหน้ากากไม่สาดน้ําที่น่าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น"
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.) จึงขอประกาศยกเลิกพรมสงกรานต์รินรูดที่สวมหน้ากาก ไม่กระเด็นใส่หน้าอัศจรรย์มากยิ่งขึ้น" ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2564 ณ บริเวณงาน รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สถานีมักกะสัน) กรุงเทพฯ
หวยฮานอย ณ ที่นี้
https://kubet.rip/%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a2ku/

โดยคุณ KUBETRIP (103.106.250.15) [14-04-2021 22:30]ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
ความคิดเห็น
โดย
Email
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ