เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง