เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 


ประกาศ ก.ท.จ. นศ.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลว 25 พ.ย. 45 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 31 ม.ค. 61

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564