เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]20
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]41
3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]48
4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]43
5 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินขององศ์กรปกครองท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]17
6 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]42
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]46
8 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]47
9 รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ต.ค. 2563 ]48
10 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 10 ต.ค. 2563 ]21
11 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]50
12 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปี 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]54
13 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]42
14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]47
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]46
16 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน (พ.ศ.2562) [ 11 ต.ค. 2562 ]43
17 รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]42
18 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี 2561 [ 24 พ.ค. 2562 ]42
19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]46
20 รายงานสุรปผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลที่วัง (LPA) ประจำปี 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]45
 
หน้า 1|2