เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลที่วัง [ 26 เม.ย. 2566 ]28
2 สรุปรายงานผลประชุมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ที่วังคัพ" ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลที่วัง [ 31 ม.ค. 2566 ]14
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]130
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]124
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]188
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]206
7 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]227
8 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]195
9 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินขององศ์กรปกครองท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]195
10 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]219
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]227
12 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]222
13 รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ต.ค. 2563 ]227
14 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 10 ต.ค. 2563 ]190
15 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]228
16 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปี 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]229
17 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]178
18 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]209
19 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]239
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]230
 
หน้า 1|2|3