เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]79
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]96
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]163
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]182
5 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]204
6 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]173
7 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินขององศ์กรปกครองท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]174
8 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]197
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]203
10 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]198
11 รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ต.ค. 2563 ]204
12 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 10 ต.ค. 2563 ]163
13 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]202
14 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปี 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]208
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]152
16 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]185
17 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]211
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]205
19 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน (พ.ศ.2562) [ 11 ต.ค. 2562 ]205
20 รายงานผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทีวัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]153
 
หน้า 1|2|3