เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กรอบอัตรากำลัง2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]68
2 แผนภูมิโครงสร้างเทศบาลตำบลที่วัง 60-63 [ 31 มี.ค. 2562 ]47
3 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 29 ก.ย. 2560 ]38
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 29 ก.ย. 2560 ]53
5 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2561 [ 27 ก.ค. 2560 ]42
6 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]257
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2559 [ 11 ก.ค. 2559 ]56
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558 [ 17 ก.ค. 2558 ]375
9 กรอบอัตรากำลังข้าราชการ พ.ศ. 2555-2557 [ 16 พ.ย. 2555 ]43
10 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2556-2559 [ 14 พ.ย. 2555 ]43
11 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 14 พ.ย. 2555 ]396
12 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2556-2559 [ 14 พ.ย. 2555 ]452
13 ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2555 [ 12 พ.ย. 2555 ]384
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]460
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]404
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]397
17 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]382
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 22 เม.ย. 2552 ]419