เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลที่วัง [ 19 เม.ย. 2566 ]7
2 ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 [ 27 มี.ค. 2566 ]8
3 ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]7
4 ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]6
5 ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 [ 27 มี.ค. 2566 ]8
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]12
7 ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 [ 27 มี.ค. 2566 ]7
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เทศบาลตำบลที่วัง [ 29 ต.ค. 2564 ]256
9 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลที่วัง [ 24 พ.ค. 2564 ]252
10 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลที่วัง [ 24 พ.ค. 2564 ]222
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]235
12 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลที่วัง [ 24 พ.ค. 2564 ]163
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]162
14 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]193
15 บันทึกเสนอประธานสภารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]179
16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]180
17 รายงานติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]215
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]196
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลที่วัง' [ 14 มิ.ย. 2562 ]386
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ธ.ค. 2559 ]464
 
หน้า 1|2|3