เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 26 เม.ย. 2566 ]10
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]106
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]107
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]99
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]101
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]103
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]102