เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลที่วัง พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]9
2 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลที่วัง [ 12 เม.ย. 2566 ]13
3 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลที่วัง [ 12 เม.ย. 2566 ]6
4 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No gift policy รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]6
5 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2566 ]6
6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลที่วัง [ 11 เม.ย. 2566 ]6
7 นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) ของเทศบาลตำบลที่วัง [ 20 มี.ค. 2566 ]7
8 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]16
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ [ 31 ม.ค. 2566 ]10
10 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลที่วัง [ 26 ม.ค. 2566 ]8
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลที่วัง พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 30 ก.ย. 2565 ]10
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 31 พ.ค. 2565 ]13
13 คู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ [ 26 เม.ย. 2565 ]100
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]99
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]97
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]84
17 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลที่วัง [ 22 เม.ย. 2565 ]94
18 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]98
19 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]99
20 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 12 เม.ย. 2565 ]98
 
หน้า 1|2|3|4