เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ [ 26 เม.ย. 2565 ]67
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]73
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]70
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]66
5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลที่วัง [ 22 เม.ย. 2565 ]66
6 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]76
7 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]76
8 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 12 เม.ย. 2565 ]74
9 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล และประโยชน์อื่นใด (No GIFT PoLtCy) [ 12 เม.ย. 2565 ]68
10 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]75
11 คู่มือ การปฏิบัติการเรื่องร้องเรียน การทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เทศบาลตำบลที่วัง [ 28 มี.ค. 2565 ]65
12 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่ [ 16 มี.ค. 2565 ]70
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ( ITA ) [ 15 มี.ค. 2565 ]62
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลที่วัง [ 9 ก.พ. 2565 ]74
15 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2565 ]77
16 รายงานผลการดำเนินกาารตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]70
17 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน [ 13 พ.ค. 2564 ]76
18 แผนควบคุมภายในเพื่อการลดความเสี่ยงต้านทุจริต ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]173
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลที่วัง [ 8 เม.ย. 2564 ]203
20 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]113
 
หน้า 1|2|3