เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
เทศบัญญัติทั่วไป
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]45
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ [ 16 ก.ย. 2565 ]43
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]41
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]42
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]255
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]258
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วังเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]253
8 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วังการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]242
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 [ 12 ม.ค. 2559 ]252
10 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 12 ม.ค. 2559 ]232
11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]257
12 อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]226
13 ระเบียบเทศบาลตำบลที่วัง ว่าด้วยการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลที่วัง พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]253