เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การปฏิบัติการเรื่องร้องเรียน การทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เทศบาลตำบลที่วัง [ 28 มี.ค. 2565 ]105
2 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ [ 22 ก.ย. 2563 ]159
3 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทํา แก้ไข และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2563 ]158
4 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ [ 18 ก.ย. 2563 ]165
5 คู่มือร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลที่วัง [ 18 ก.ย. 2563 ]170
6 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องคู่มือบริการสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]233
7 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องคู่มือบริการสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]238
8 คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลที่วัง [ 20 ก.ค. 2558 ]260