เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 785 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสำราญ คงหนอน หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 1 ธ.ค. 2565 ]1
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๙-๐๓๒ สายถ้ำประดู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านถ้ำประดู่ ตำบลที่วัง [ 24 พ.ย. 2565 ]7
3 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ๑๙-๐๓๒ สายถ้ำประดู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านถ้ำประดู่ ตำบลที่วัง [ 24 พ.ย. 2565 ]7
4 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่วันชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 23 พ.ย. 2565 ]9
5 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๓๘ สายห้วยกบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านบนควน ตำบลที่วัง [ 23 พ.ย. 2565 ]8
6 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสำราญ คงหนอน หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 23 พ.ย. 2565 ]5
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๓๘ สายห้วยกบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านบนควน ตำบลที่วัง [ 23 พ.ย. 2565 ]7
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่วันชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 23 พ.ย. 2565 ]6
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสำราญ คงหนอน หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 23 พ.ย. 2565 ]5
10 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมบูรณ์ ดวงแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 17 พ.ย. 2565 ]8
11 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.19-001 สายกอไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง [ 14 พ.ย. 2565 ]14
12 ประกาศตรวจรับพัสุโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายสวนปาล์ม หมู่ที่ 5 ตำบลที่วัง [ 27 ต.ค. 2565 ]13
13 ประกาศตรวจรับพัสุโครงการขุดลอกคูระบายน้ำเลียบถนนสาย 403 (เฉพาะจุดน้ำท่วมขัง) หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง [ 27 ต.ค. 2565 ]10
14 ประกาศตรวจรับพัสุโครงการขุดลอกคลองก้างปลา บริเวณสะพานรถไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง [ 26 ต.ค. 2565 ]14
15 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายเกาะธาตุ-ถนนสายก้างปลาทุ่งส้าน หมู่ที่ 3 ตำบลที่วัง [ 26 ต.ค. 2565 ]12
16 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายเกาะธาตุ-คลองก้างปลา หมู่ที่ ๓ ตำบลที่วัง [ 26 ต.ค. 2565 ]11
17 ประกาศตรวจรับพัสุโครงการขุดลอกคูระบายน้ำเลียบทางรถไฟ (ด้านขวาทาง) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลที่วัง [ 25 ต.ค. 2565 ]13
18 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเภาลาย ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง [ 19 ต.ค. 2565 ]21
19 ประกาศเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]11
20 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มพัฒนา ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง [ 30 ก.ย. 2565 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40