เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 740 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๙-๐๐๑ สายกอไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 16 ส.ค. 2565 ]3
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายยิ้ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง [ 15 ส.ค. 2565 ]4
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนรัก หมุ่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 15 ส.ค. 2565 ]4
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสันติ เชื้อนุช หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง [ 15 ส.ค. 2565 ]4
5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าไฟ-ไร่เหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่่วัง [ 11 ส.ค. 2565 ]3
6 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนสายหนองธง หมู่ที่ 5 ตำบลที่วัง [ 2 ส.ค. 2565 ]3
7 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบนควน หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 2 ส.ค. 2565 ]3
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าไฟ-ไร่เหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง [ 27 ก.ค. 2565 ]6
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๙-๐๐๑ สายกอไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 27 ก.ค. 2565 ]5
10 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าไฟ-ไร่เหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่่วัง [ 20 ก.ค. 2565 ]10
11 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๙-๐๐๑ สายก่อไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 20 ก.ค. 2565 ]9
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าไฟ-ไร่เหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง [ 20 ก.ค. 2565 ]10
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๙-๐๐๑ สายกอไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 20 ก.ค. 2565 ]8
14 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนสายควนพล ซอย 2 (ตอน 2) หมู่ที่ 5 ตำบลที่วัง [ 19 ก.ค. 2565 ]10
15 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายทองเนื้อเก้า หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 4 ก.ค. 2565 ]15
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายไร่เหนือ-ควนม่วง ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลที่วัง [ 28 มิ.ย. 2565 ]12
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองธง หมูที่ 5 ตำบลที่วัง [ 28 มิ.ย. 2565 ]13
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายวังขวัญ ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลทีวัง [ 28 มิ.ย. 2565 ]16
19 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายทองเนื้อเก้า หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 27 มิ.ย. 2565 ]13
20 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายหนองพลับ ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง [ 22 มิ.ย. 2565 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37