เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]16
2 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]14
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]13
4 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256 [ 24 ก.ค. 2563 ]11
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256 [ 27 เม.ย. 2563 ]12
6 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]12
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]12
8 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]14
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 4 ธ.ค. 2562 ]12
10 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง [ 13 ก.ค. 2559 ]39