เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลที่วัง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ส.๒๕๖๕ [ 7 ธ.ค. 2565 ]12
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]87
3 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]92
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]96
5 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ค. 2564 ]87
6 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ค. 2564 ]90
7 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ค. 2564 ]93
8 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]98
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]93
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]181
11 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]185
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]184
13 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256 [ 24 ก.ค. 2563 ]186
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256 [ 27 เม.ย. 2563 ]177
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]175
16 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]190
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 4 ธ.ค. 2562 ]184
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]165
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]176
20 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง [ 13 ก.ค. 2559 ]215