เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]69
2 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]70
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]70
4 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ค. 2564 ]70
5 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ค. 2564 ]67
6 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ค. 2564 ]73
7 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]74
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]73
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]160
10 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]164
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]161
12 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256 [ 24 ก.ค. 2563 ]164
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256 [ 27 เม.ย. 2563 ]152
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]154
15 แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]167
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 4 ธ.ค. 2562 ]160
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]141
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]154
19 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง [ 13 ก.ค. 2559 ]192