เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]39
2 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]42
3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]60
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]56
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]91
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]97
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 3) [ 26 ต.ค. 2564 ]93
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 1) [ 26 ต.ค. 2564 ]92
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 2) [ 26 ต.ค. 2564 ]94
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]33
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 3) [ 29 ก.ย. 2564 ]99
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 1) [ 29 ก.ย. 2564 ]87
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 2) [ 29 ก.ย. 2564 ]92
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 1) [ 26 ส.ค. 2564 ]128
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 2) [ 26 ส.ค. 2564 ]124
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 1) [ 19 ก.ค. 2564 ]137
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 3) [ 19 ก.ค. 2564 ]133
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 2) [ 19 ก.ค. 2564 ]131
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ ๑) [ 11 มิ.ย. 2564 ]136
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 2) [ 11 มิ.ย. 2564 ]117
 
หน้า 1|2|3|4