เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 1) [ 26 ส.ค. 2564 ]12
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 2) [ 26 ส.ค. 2564 ]10
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 1) [ 19 ก.ค. 2564 ]19
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 3) [ 19 ก.ค. 2564 ]22
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 2) [ 19 ก.ค. 2564 ]18
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ ๑) [ 11 มิ.ย. 2564 ]22
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 2) [ 11 มิ.ย. 2564 ]18
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]44
9 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]45
10 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]46
11 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]41
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]37
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]44
14 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]42
15 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]42
16 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]39
17 รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]44
18 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]41
19 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]41
20 รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]53
 
หน้า 1|2|3