เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส รายงานรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาศที่ 3 [ 29 ก.ค. 2564 ]20
2 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลที่วัง [ 18 ม.ค. 2564 ]45
3 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]58
4 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]17
5 ายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]109
6 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]47
7 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561' [ 1 ต.ค. 2561 ]37
8 บแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]336
9 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]56
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]387
11 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 31 ต.ค. 2555 ]47
12 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 [ 15 มิ.ย. 2553 ]44
13 รายงานทางการเงินประจำปี พ.ศ.2557 [ 30 พ.ย. 542 ]20