เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานทางการเงินเทศบาลตำบลที่วังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]94
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส รายงานรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาศที่ 3 [ 29 ก.ค. 2564 ]121
3 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลที่วัง [ 18 ม.ค. 2564 ]206
4 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]139
5 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]150
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]207
7 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]185
8 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561' [ 1 ต.ค. 2561 ]182
9 บแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]483
10 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]202
11 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]533
12 รายงานทางการเงินประจำปี พ.ศ.2557 [ 30 พ.ย. 542 ]150