เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 เม.ย. 2566 ]0
2 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 15 มี.ค. 2566 ]7
3 รายงานทางการเงินเทศบาลตำบลที่วังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]119
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส รายงานรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาศที่ 3 [ 29 ก.ค. 2564 ]143
5 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลที่วัง [ 18 ม.ค. 2564 ]228
6 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]165
7 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]172
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]230
9 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]207
10 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561' [ 1 ต.ค. 2561 ]204
11 บแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]506
12 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]228
13 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]558
14 รายงานทางการเงินประจำปี พ.ศ.2557 [ 30 พ.ย. 542 ]174