เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]90
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]82
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]84
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]84
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]82
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]87
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]80
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]85
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]189
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]135
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]187
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]200
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]177
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]189
15 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 1/2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]185
16 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 1/2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]234
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]197
18 รายงานการประชุมประชาคมตำบลที่วัง [ 10 เม.ย. 2563 ]181
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]189
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]189
 
หน้า 1|2|3