เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


26 พฤษภาคม 2566 ได้เข้าตรวจสอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายสำราญ คงหนอน หมู่ที่ 7 และตรวจสอบแนวสายไฟฟ้าฝ่ายการผลิต


#เทศบาลตำบลที่วัง โดย โดย พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้เข้าตรวจสอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายสำราญ คงหนอน หมู่ที่ 7 และตรวจสอบแนวสายไฟฟ้าฝ่ายการผลิต 🚧

2023-06-03
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-05-30
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-22