เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


26 พฤษภาคม 2566 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.)


#เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย...นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลที่วัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 💧🔺

ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

#สะสาง #สะดวก #สะอาด #สุขลักษณะ #สร้างนิสัย

#ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาที่วังให้ก้าวไกล #เทศบาลตำบลที่วัง

2023-06-03
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-05-30
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-22