เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


25 พฤษภาคม 2566 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน


#เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ร่วมกับ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัด "โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน" เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการประกันตน สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย ให้แก่ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลที่วัง โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หนูนิล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เป็นวิทยากรบรรยาย 🤝🟡

ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 🙏

2023-06-03
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-05-30
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-22