เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. การตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง ได้แก่ แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) พร้อมเอกสารประกอบของผู้เบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ และทะเบียนคุมค่าเช่าบ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูล ณ กองคลัง เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-06-03
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-05-30
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-22