เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


29 ธันวาคม พ.ศ.2565 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

✨วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565

#เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาววัชรี นุ่นสังข์ เลขานุการสภาเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมดีๆกับทางสถานีตำรวจภูธรกะปาง ดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยรณรงค์เน้นย้ำให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัย ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดี 🥰

2022-12-31
2022-12-29
2022-12-29
2022-12-27
2022-12-20
2022-12-16
2022-12-09
2022-12-09
2022-12-05
2022-12-02