เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง


🗓วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 🗓

#เทศบาลตำบลที่วัง ได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

#งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

#ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลตําบลที่วัง

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลดีๆ ของเทศบาลตำบลที่วังได้ที่ :

🌐 Website : https://www.tiwang.go.th

📲 Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100014470248514

📱 Page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085220334890

🎬YouTube :

https://www.youtube.com/channel/UCa_eoc42qUImg0K3EqW1Oug

📞 Tel : 075-355629

2022-10-12
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-11
2022-10-06
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23