เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมดีๆทุกเช้าวันจันทร์ การเคารพธงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ


สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใส ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ☀️

#เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย...นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มีกิจกรรมดีๆทุกเช้าวันจันทร์ การเคารพธงชาติไทย 🇹🇭 การสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลที่วัง 💐💗💫

เทศบาลตำบลที่วัง 💫

2023-09-29
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-13