เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


17 กันยายน 2565 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 ณ วัดก้างปลา


🌞วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 🌞

🌈นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมาย นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 ณ วัดก้างปลา โดยมีนายอนุชา บุญชู สมาชิกสภาเทศบาล นายวรวุฒิ บุญชู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางทัดดาว ชาตรีทัพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน และนายสมพร รักษาศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 เข้าร่วมโครงการฯ

🌸โครงการดังกล่าวจัดโดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 3 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง

🤟และต้องขอขอบคุณวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา นายกิตติ ไชยบุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา 🙏🥰

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลดีๆ ของเทศบาลตำบลที่วังได้ที่ :

🌐 Website : https://www.tiwang.go.th

📲 Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100014470248514

📱 Page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085220334890

🎬YouTube :

https://www.youtube.com/channel/UCa_eoc42qUImg0K3EqW1Oug

📞 Tel : 075-355629

2022-10-12
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-11
2022-10-06
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23