เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุวังเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565


☀️วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.☀️

💐สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลที่วัง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุวังเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565

ในการนี้ นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมาย นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับ นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

…..ทั้งนี้ขอขอบคุณวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง

🙏อำนวยสถานที่โดย วัดโคกกฐิน🙏

#สำนักปลัดเทศบาล #เทศบาลตำบลที่วัง

#อำเภอทุ่งสง #วัดโคกกฐิน

#สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง

2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-15