เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


10 กรกฎาคม 2565 การประชุมประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติการ (CoP) โครงการผลิตไฟ้ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์


🌈วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น.🌈

🎤นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมาย นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี การประชุมประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติการ (CoP) โครงการผลิตไฟ้ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) ของบริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-15