เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


10 กรกฎาคม 2565 การประชุมประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติการ (CoP) โครงการผลิตไฟ้ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์


🌈วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น.🌈

🎤นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมาย นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี การประชุมประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติการ (CoP) โครงการผลิตไฟ้ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) ของบริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-09-29
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-13