เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


8 กรกฎาคม 2565 โครงการ “Big Cleaning Day”


⏰วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 ⏰เวลา 09:00 น.

🤝🤝เทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดทำโครงการ “Big Cleaning Day” (5ส พัฒนาปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงาน และทำความสะอาด ภายใน - ภายนอก บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร

2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-15