เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


7 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะทำงานจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 2/2565


🔺วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 🕰เวลา 13.30 น.

#เทศบาลตำบลที่วัง โดย...นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้ประชุมคณะทำงานจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

2023-09-29
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-13