เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง และประชาคมท้องถิ่น


👉วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.👈

#เทศบาลตำบลที่วัง จัดประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา

✍️พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2565

✍️พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

✍️พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-15