เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


30 มิถุนายน 2565 โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


🗓วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ⏰เวลา 13.00 - 16.30 น.

✍️เทศบาลตำบลที่วัง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย...นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

....ในการนี้ต้องขอขอบคุณ คุณสนั่น บุญชุม ปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง และ คุณพนม บุญสม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ที่ได้มาชี้แนะแนวทางและมอบความรู้ให้กับ อสม. ทุกเขตพื้นที่ของตำบลที่วัง

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#เทศบาลตำบลที่วัง

2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-15