เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


29 มิถุนายน 2565 โครงการจิตอาสาพัฒนา ประจำปี 2565


(วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565)

.....นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลที่วัง และผู้ใหญ่กายทิพย์ จันทร์คล้าย หมู่ที่ 8 ร่วมทำกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนา ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่และหน่วยงาน โดยวันนี้ได้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ และร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสำนักสงฆ์วังยวนราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 8 เก็บ/กวาดขยะ ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และตัดหญ้า ฯลฯ

#จิตอาสาพัฒนา 🤜🤛

#เทศบาลตำบลที่วัง 📌📌

2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-15