เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


27 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลที่วัง จัดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลที่วัง โดยได้จัดหลักสูตรการทำปลาดุกร้าให้กับสมาชิกพัฒนาสตรี


🕛วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลที่วัง จัดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลที่วัง โดยได้จัดหลักสูตรการทำปลาดุกร้าให้กับสมาชิกพัฒนาสตรี เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ในการนี้นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีมอบหมาย

นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและมีวิทยากรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าทางการเกษตรชาววังหมู่ที่ 10 ตำบลที่วัง

ทั้งนี้เทศบาลตำบลที่วังขอขอบคุณนายปรเมศร์ สุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ในการอนุเคราะห์สถานที่จัดโครงการฯ💯

#งานพัฒนาชุมชน

#สำนักปลัดเทศบาล

#กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าทางการเกษตรชาววัง

#คณะกรรมการพัฒนาสตรี

2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-15