เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


28 มิถุนายน 2565 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลตำบลที่วังร่วมประชุมเพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม


⏱วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลตำบลที่วังร่วมประชุมเพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม

โดยการประชุมร่วมกันจากหลายภาคส่วนประกอบด้วยนางวิลาวัลย์ จริตงาม ปลัดอำเภอทุ่งสง นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงพยาบาลทุ่งสง นางพัชรินทร์ แผนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยวน นายนิสันต์ แสงเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายอนุชา บุญชู ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 พ.ต.อ.สมเกียรติ ร่มโพธิ์ขวัญ ผกก.สภ.กะปาง และสหทัยมูลนิธิ

#งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

#สำนักปลัดเทศบาล

#เทศบาลตำบลที่วัง

2023-09-29
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-13