เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


28 มิถุนายน 2565 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลตำบลที่วังร่วมประชุมเพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม


⏱วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลตำบลที่วังร่วมประชุมเพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม

โดยการประชุมร่วมกันจากหลายภาคส่วนประกอบด้วยนางวิลาวัลย์ จริตงาม ปลัดอำเภอทุ่งสง นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงพยาบาลทุ่งสง นางพัชรินทร์ แผนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยวน นายนิสันต์ แสงเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายอนุชา บุญชู ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 พ.ต.อ.สมเกียรติ ร่มโพธิ์ขวัญ ผกก.สภ.กะปาง และสหทัยมูลนิธิ

#งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

#สำนักปลัดเทศบาล

#เทศบาลตำบลที่วัง

2022-08-11
2022-07-10
2022-07-08
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27