เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุวังเสด็จ เทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2565


👩‍🏫วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 ⏰เวลา 13.30 น.

👉ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุวังเสด็จ เทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2565

2022-08-11
2022-07-10
2022-07-08
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27