เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


14-17 มิถุนายน 2565 #เทศบาลตำบลที่วัง ร่วมกับ #กศน.ตำบลที่วัง #ฝึกอบรมอาชีพสำหรับบุคคลทั่วไป #หลักสูตรระยะสั้น (ช่างเสริมสวยการแต่งหน้า) รุ่นที่ 1


#เทศบาลตำบลที่วัง ร่วมกับ #กศน.ตำบลที่วัง #ฝึกอบรมอาชีพสำหรับบุคคลทั่วไป #หลักสูตรระยะสั้น (ช่างเสริมสวยการแต่งหน้า) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อเพิ่มพูนรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับครัวเรือน💋💄⬇️ #งานพัฒนาชุมชน #สำนักปลัดเทศบาล

2022-08-11
2022-07-10
2022-07-08
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27