เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรม จิตอาสาผู้ประกอบการร่วมใจแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลที่วัง


วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

.........เทศบาลตำบลที่วัง โดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง จัด "โครงการจิตอาสาพระราชทาน เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม จิตอาสาผู้ประกอบการร่วมใจแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลที่วัง ณ สถานีบริการ NGV ปตท.ผาทอง ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ

........ทั้งนี้โครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเชษฐ์อนันต์ เพชรสี่หมื่น อดีตกำนันตำบลที่วัง ร่วมเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้มีจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลที่วัง เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

#ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว

#เทศบาลตำบลที่วัง

2021-11-18
2021-11-14
2021-11-12
2021-11-07
2021-11-06
2021-10-30
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-26
2021-10-25