เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบของตำบลที่วังพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการขุดลอกทางระบายน้ำในพื้่นที่


📌วันพุธ์ที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบของตำบลที่วัง โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลที่วัง การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงบำรุงทางทุ่งสง SCG ทุ่งสง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันนี้ พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาววัชรีย์ นุ่นสังข์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลที่วัง ลงพื้นที่ ร่วมกับอดีตกำนันเชษอนันต์ เพชรสี่หมื่น ร่วมสำรวจทางน้ำ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการขุดลอกทางระบายน้ำในพื้่นที่ พร้อมฉีดล้างทำความสะอาดถนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมา 💥👏👏👏👏 #ต้องทำให้ได้เพื่อตอบโจทย์ชาวที่วัง #เทศบาลยุคใหม่ใส่ใจประชาชน #บูรณาการร่วมกันพัฒนาตำบลที่วัง
2021-11-18
2021-11-14
2021-11-12
2021-11-07
2021-11-06
2021-10-30
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-26
2021-10-25