เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


การขุดลอกคูคลองระบายน้ำในพื้นที่บริเวณเขื่อนเกาะธาตุ หมู่ที่ 3


📌วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564📌

👉นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายระแบบ มัคจิตร นายสัมภาส ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล และ นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์และติดตามความคืบหน้า การขุดลอกคูคลองระบายน้ำในพื้นที่บริเวณเขื่อนเกาะธาตุ หมู่ที่ 3

#ต้องทำให้ได้เพื่อตอบโจทย์ชาวที่วัง

#เทศบาลยุคใหม่ใส่ใจประชาชน

#เทศบาลตำบลที่วัง

2021-11-18
2021-11-14
2021-11-12
2021-11-07
2021-11-06
2021-10-30
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-26
2021-10-25