เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


(วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ "วันพุธของทุกสัปดาห์" ณ วัดควนชม


(วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564)
.....เทศบาลตำบลที่วัง โดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นายวิษณุ รักกิจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 อสม. และชาวบ้าน หมู่ที่ 5 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ "วันพุธของทุกสัปดาห์" เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่และหน่วยงาน โดยวันนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดควนชม ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ฉีดน้ำล้างพื้นและล้างศาลา เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด ล้างห้องน้ำ ปัดกวาดเช็ดถู ต่างๆ เป็นต้น....
2021-10-01
2021-09-22
2021-09-08
2021-09-06
2021-08-25
2021-08-23
2021-08-18
2021-08-09
2021-08-06
2021-07-30