เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


(วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ "วันพุธของทุกสัปดาห์" ณ วัดวังยวน


(วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564)
.....เทศบาลตำบลที่วัง โดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ "วันพุธของทุกสัปดาห์" เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่และหน่วยงาน โดยวันนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดวังยวน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ฉีดน้ำล้างโต๊ะเก้าอี้และล้างศาลา เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด ปัดกวาดเช็ดถู ต่างๆ เป็นต้น....

2021-10-01
2021-09-22
2021-09-08
2021-09-06
2021-08-25
2021-08-23
2021-08-18
2021-08-09
2021-08-06
2021-07-30