เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ⏰เวลา 10.00 น. ณ สถานีรถไฟที่วัง ประชุมปรึกษาหารือเพื่อตรวจสอบพื้นที่ขอดำเนินการขุดลอกคูคลองในเขตพื้นที่ของการรถไฟฯ จำนวน 5 สาย


📌วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ⏰เวลา 10.00 น. 💢ณ สถานีรถไฟที่วัง 📖นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอนุชา บุญชู นายสัมภาส ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง จ่าเอกสมชาย กัปปา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน ร่วมกับ สุนทร พูลแก้ว สารวัตรแขวงบำรุงทางทุ่งสง นายสุวรรณ เสนาะจิตร สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอานัตสัญญาณทุ่งสง นายทนงศักดิ์ บรรทัดเทียน ผู้ช่วยสารวัตรแขวงเดินรถทุ่งสง นายชยุต ภิรมย์รส นายสถานีที่วัง นายนัทธพงศ์ บุญสม นายตรวจทางที่วัง และนายสุชาติ สามารถ ตัวแทนจาก SCG ได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อตรวจสอบพื้นที่ขอดำเนินการขุดลอกคูคลองในเขตพื้นที่ของการรถไฟฯ จำนวน 5 สาย เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ แก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลที่วัง #ต้องทำให้ได้เพื่อตอบโจทย์ชาวที่วัง #เทศบาลยุคใหม่ใส่ใจประชาชน #เทศบาลตำบลที่วัง 🤩
2021-10-01
2021-09-22
2021-09-08
2021-09-06
2021-08-25
2021-08-23
2021-08-18
2021-08-09
2021-08-06
2021-07-30