เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564


⏩วันศุกร ที่ 30 กรกฎาคม 2564🎡 #เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 ตามความเหมาะสม ซึ่งได้มีการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ง บุคลากรทางการแพทย์และผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ 📌 ☑️ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ จันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ส่งมอบผ่านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอทุ่งสง ณ กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2021-10-01
2021-09-22
2021-09-08
2021-09-06
2021-08-25
2021-08-23
2021-08-18
2021-08-09
2021-08-06
2021-07-30