เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตัดหญ้า ถางหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนน หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6


🚨วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 🚨 ……นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นำทีมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลที่วัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง และพนักงานเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมกับนายวิษณุ รักกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลที่วัง ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตัดหญ้า ถางหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนน หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 #ร่วมด้วยช่วยกันร่วมกันพัฒนาที่วังของเรา #นายกประทีปศรีแก้ว #สภาเทศบาลตำบลที่วัง #เทศบาลตำบลที่วัง
2021-10-01
2021-09-22
2021-09-08
2021-09-06
2021-08-25
2021-08-23
2021-08-18
2021-08-09
2021-08-06
2021-07-30