เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านนาเปลี่ยน


🚨แ🚨 👉นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายอนุชา บุญชู สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านนาเปลี่ยน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลที่วังอย่างเป็นระบบ #นายกประทีปศรีแก้ว #สภาเทศบาลตำบลที่วัง #เทศบาลยุคใหม่ใส่ใจประชาชน #เทศบาลตำบลที่วัง
2021-10-01
2021-09-22
2021-09-08
2021-09-06
2021-08-25
2021-08-23
2021-08-18
2021-08-09
2021-08-06
2021-07-30