เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


25 ก.ค.64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยฉีดล้างทำความสะอาดโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


#เทศบาลตำบลที่วัง นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนรถดับเพลิงเข้าช่วยฉีดล้างทำความสะอาดโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

2021-10-01
2021-09-22
2021-09-08
2021-09-06
2021-08-25
2021-08-23
2021-08-18
2021-08-09
2021-08-06
2021-07-30