เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลที่วัง
 
พระวัดถ้ำ หรือพระกรุที่วัง

           เป็นพระกรุสมัยศรีวิชัย พ.ศ.2378 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้จัดสร้างพระบรมสารีริกธาตุขึ้นในสมัยนั้น จึงได้มีพระเกจิอาจารย์ทั่วสารทิศได้จัดทำวัตถุมงคล เพื่อนำไปบรรจุในพระบรมธาตุ เป็นที่ยึดเหนื่ยวจิตใจของชาวบ้าน พอเดินทางมาถึงภูเขาลูกหนึ่ง พระเกจิอาจารย์กลุ่มนั้นได้เป็นไข้ป่าจึงพักรักษาตัวในถ้ำนั้นและมรณะภาพลงไปหลายรูป ไม่สามารถนำไปบรรจุในพระบรมธาตุได้ จึงนำฝังดินไว้ในถ้ำ ในปี 2505 ชาวบ้านจึงได้ขุดพบพระกรุดังกล่าวและนำมาบูชาจึงเรียกว่า "พระวัดถ้ำ" เป็นพระพุทธรูปที่ชาวที่วังเคารพนับถือและบูชากันมาถึง 45 ปีแล้ว ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนของชาวบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช