เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนภูมิโครงสร้างเทศบาลตำบลที่วัง 60-63 [ 31 มี.ค. 2562 ]46
2 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 29 ก.ย. 2560 ]43
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 29 ก.ย. 2560 ]33
4 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2561 [ 27 ก.ค. 2560 ]306
5 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]239
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2559 [ 11 ก.ค. 2559 ]346
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558 [ 17 ก.ค. 2558 ]349
8 กรอบอัตรากำลังข้าราชการ พ.ศ. 2555-2557 [ 16 พ.ย. 2555 ]537
9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 14 พ.ย. 2555 ]370
10 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2556-2559 [ 14 พ.ย. 2555 ]408
11 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2556-2559 [ 14 พ.ย. 2555 ]421
12 ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2555 [ 12 พ.ย. 2555 ]358
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]434
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]378
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]373
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]357
17 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 22 เม.ย. 2552 ]389