เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนภูมิโครงสร้างเทศบาลตำบลที่วัง 60-63 [ 31 มี.ค. 2562 ]10
2 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 29 ก.ย. 2560 ]4
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 29 ก.ย. 2560 ]2
4 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2561 [ 27 ก.ค. 2560 ]273
5 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]208
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2559 [ 11 ก.ค. 2559 ]318
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558 [ 17 ก.ค. 2558 ]320
8 กรอบอัตรากำลังข้าราชการ พ.ศ. 2555-2557 [ 16 พ.ย. 2555 ]507
9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 14 พ.ย. 2555 ]340
10 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2556-2559 [ 14 พ.ย. 2555 ]376
11 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2556-2559 [ 14 พ.ย. 2555 ]392
12 ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2555 [ 12 พ.ย. 2555 ]325
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]404
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]349
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]345
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 มิ.ย. 2555 ]328
17 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 22 เม.ย. 2552 ]359