เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 5 (บัญชีสรุปโครงการ) [ 25 มิ.ย. 2556 ]357
12 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2556 ]334
13 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2556 ]329
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2557-2559 [ 25 มิ.ย. 2556 ]322
15 การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]347
16 รายละเอียกโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]365
17 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]315
18 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]375
19 ผลการพัฒนาท้องถิ่นปั พ.ศ.2553 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]312
20 สภาพทั่วไป แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]362
21 บทนำ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]318
22 สารบัญ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]309
23 ประกาศการใช้แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]296
24 การติดตาม แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 [ 24 ส.ค. 2555 ]311
25 รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 [ 24 ส.ค. 2555 ]317
26 บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 [ 24 ส.ค. 2555 ]313
27 ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาแผนพัฒนาสามปี 2556-2558 [ 24 ส.ค. 2555 ]311
28 วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 [ 24 ส.ค. 2555 ]292
29 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2554 [ 24 ส.ค. 2555 ]291
30 สภาพทั่วไป แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) [ 23 ส.ค. 2555 ]298
 
|1หน้า 2|3