เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลที่วัง [ 14 มิ.ย. 2562 ]331
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ธ.ค. 2559 ]309
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 30 พ.ค. 2559 ]306
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558-2560 [ 20 ส.ค. 2557 ]306
5 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ส่วนที่ 1 [ 20 ส.ค. 2557 ]304
6 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 5 (รายละเอียดโครงการ) [ 25 มิ.ย. 2556 ]304
7 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 4 [ 25 มิ.ย. 2556 ]302
8 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 3 [ 25 มิ.ย. 2556 ]309
9 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 5 (บัญชีสรุปโครงการ) [ 25 มิ.ย. 2556 ]301
10 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2556 ]301
11 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2556 ]301
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2557-2559 [ 25 มิ.ย. 2556 ]301
13 การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]301
14 รายละเอียกโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]301
15 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]301
16 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]301
17 ผลการพัฒนาท้องถิ่นปั พ.ศ.2553 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 [ 12 พ.ย. 2555 ]300
18 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2554 [ 24 ส.ค. 2555 ]300
19 สภาพทั่วไป แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) [ 23 ส.ค. 2555 ]299
20 บทนำ แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) [ 23 ส.ค. 2555 ]300
 
หน้า 1|2